HS Bereederungs GmbH & Co. KG – 49733 Haren/Ems

Coaster

[mt_calloutbox]
MS-Johann2

Volharding 6000

3 ships with total 18.150 tdw.
Jiangsu Changbo (Jingjiang, China)
Year of Building 2009-2012
[/mt_calloutbox]

[mt_calloutbox]
bodewes-5400

Bodewes Type

1 ship with 5.443 tdw.
Goa (India)
Year of Building 2012
[/mt_calloutbox]

[mt_calloutbox]
Alexander-II

Other Coasters

1 ship with 5.500 tdw.
Year of Building 2012
[/mt_calloutbox]